ต้องการทะเบียนสวย มาเป็นเจ้าของก่อนอื่นเลยต้องมาดูแนวทางเลือกให้เหมาะกับคุณก่อน

0
Posted in Uncategorized By tongza

แนะนำกลยุทธ์การเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณอานั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณอามากมายที่สุดเราเองครับมีกลยุทธ์+บทความมากมายที่เกี่ยวข้องทะเบียนสวยให้คุณอาได้อ่าน เช่นบทความ อักขระทะเบียนที่เหมาะขยับหนี ปกติอักขระทะเบียนที่เหมาะขยับหนีมีหมากหลายในการคำนวณ แต่าเราก็มีแนวทางคำนวณอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณอาก็คือว่า

ทะเบียนสวยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
ให้ทำการแปลงมูลค่าประเภทตัวอักขระ 2 ตัวส่วนหน้า แล้วเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง

2. สืบมาเมื่อได้จำนวนแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขลำดับศาสตร์

ควรหลบหลีกประเภทตัวอักษรตัวอักขระโชคร้ายและเลขลำดับโชคร้าย ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญคือว่า ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและเลขลำดับโชคร้ายไม่ได้ ไม่เหมาะให้เลขลำดับโชคร้ายวันเกิดเป็นเลขลำดับตัวสุดท้ายนี้ในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คำนวณดังต่อไปนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณอา ระดับดีมากมาย คือว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขลำดับจำนวนที่ให้คุณอ่ะครับระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักขระโชคร้ายที่เหมาะขยับหนีตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันดวงอาทิตย์ เลขลำดับ 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันรัชนีกร  เลขลำดับ 1 อักขระ ( อ )

เกิดวันวันอังคาร เลขลำดับ 2 อักขระตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธกลางวัน เลขลำดับ 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน เลขลำดับ 5 อักขระตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส เลขลำดับ 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ เลขลำดับ 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ เลขลำดับ 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ แห่ง )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนเลขลำดับสวย ศศ 5959 แปลงค่าตอบแทนอักขระตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวน ประเภทตัวอักษรตัวอักขระ คือว่า 7 + 7 = 14 และจำนวนเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง คือว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำรางวกกัน ได้จากที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับเครื่องแสดงในภาษาเลขลำดับศาสตร์ 42  คือว่าจำนวนที่ให้คุณอาระดับดีมากมาย เป็นอาทิ เพราะว่าเราเองครับก็นำวันเกิดของเราเองครับมาทำการเปรียบเทียบไปเหตุด้วย เช่นเกิดวันดวงอาทิตย์ ก็ไม่เหมาะมีเลขลำดับ 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันดวงอาทิตย์เป็นอาทิ เนื่องด้วยมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองครับอยากแนะนำก็คือว่า แนวทางคำนวณจำนวนของเลขลำดับทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าจำนวนเท่าใดดีไม่ดี ในวันนี้เราเองครับมีแนวทางคำนวณจำนวนมาให้คุณอาดู

วิธีการคำนวณจำนวนของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าประเภทตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรนั้นแปลงมูลค่าได้ดังต่อไปนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าทันกับ  4
ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าทันกับ  9

หลังจากได้จำนวนแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขลำดับศาสตร์ เพราะว่าแทรกกลุ่มเลขลำดับศาสตร์ ดังต่อไปนี้

– เลขลำดับจำนวนดีมากมาย ได้แก่ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณอาระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย ก้าวหน้า รุ่มรวย รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขลำดับจำนวนดีพอประมาณ ได้แก่ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณอาระดับดีพอประมาณ เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล ถ้ามีความพยายาม

– เลขลำดับจำนวนไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องด้วยเหนื่อยมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอปัญหาอ่อนๆกระตุ้น การงาน การเงิน ความรัก โอกาสเกิดพลิกคว่ำสูง เหมาะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/